Cykelresor till Mallorca - Trip on Sport

Resevillkor Trip on Sport AB

Handpenning

I samband med bokning av resan betalas en handpenning. Efter att handpenningen är betald är din bokning bindande. Handpenningen återbetalas inte utan är en delbetalning av resans fulla pris och hanteras vid eventuell avbokning genom tecknat avbeställningsskydd.

Avbeställningsskydd

Trip on Sport erbjuder avbeställningsskydd som ombud för SOLID Försäkringar. Avbeställningsskydd måste tecknas i samband med bokningen och kan inte tecknas i efterhand. Du gör detta i samband med bokningen genom att kryssa i rutan att du vill köpa till avbeställningsskyddet och betalar detta samtidigt som du betalar handpenningen.

Avbeställningsskyddet skyddar mot avbeställningskostnader med undantag för komplikationer vid långt gången graviditet (fr 30:e graviditetsveckan) samt expeditionskostnader (se nedan). Gäller vid akut sjukdom och händelser av ingripande karaktär (se Allmänna Villkor 3/4.2).
Eventuellt bokad hyrcykel eller speciella arrangemang på plats täcks inte av avbeställningsskyddet.
Avbeställningsskydd kan bara tecknas vid bokningstillfället och inte senare.
Läkarintyg vid annullering skall utfärdas på särskilt formulär, som kan rekvireras från Trip on Sport. Läkarintyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Resenär äger inte rätt att avbeställa resa med läkarintyg, om sjukdomen ej är av akut karaktär eller var känd vid bokningstillfället.

Avgift för avbeställningsskydd återbetalas inte.

Tänk på att det inte går att få ersättning för en avbeställd resa om du endast ångrat dig att åka. Försäkringens villkor måste uppfyllas.

Kostnad vid avbokning

  Om avbeställningsskydd saknas  Om avbeställningsskydd tecknats * 
Mer än 50 dgr före:  Anmälningsavgiften 500 kr
50-0 dgr före: 100% av resans pris Anmälningsavgiften

Kostnaden avser per person.
Förutsätter att avbokning sker pga akut sjukdom, olycksfall mm enligt de regler som gäller avbeställningsskydd (se Allmänna Villkor 3/4.2).
Avbokning kan enbart göras skriftligen via e-post eller med traditionell postgång.
Avbokning bekräftas skriftligen via e-post.

Ansvar

Oavsett om man har med sig sin egen cykel eller hyr cykel på resmålet, ansvarar man som deltagare själv för att utrustningen såsom cykel, skor, pedaler mm. kontrollerats före turerna så att de är fullt fungerande för att undvika olyckor. Våra guider kan aldrig hållas ansvariga för eventuell personskada eller olycka under turerna.

Vi på Trip on Sport prioriterar säkerheten under våra arrangemang. Därför har vi rutiner för att förebygga och hantera eventuella olyckor.

Hjälm

Hjälm måste bäras av samtliga deltagare under samtliga cykelturer och träningspass på cykel.

Alkohol

Alkohol liksom andra droger får inte användas under turerna. Här handlar det inte om att man cyklar på egen risk, utan man utsätter hela gruppen man cyklar med för fara, liksom övriga trafikanter på vägarna. Våra representander har rätt att neka deltagande i turerna om man gör bedömningen att du själv eller övriga deltagare kan utsättas för ökad risk.

Funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning, tillfällig eller permanent? Du kanske genomgår rehabiliteringsträning efter en olycka eller operation, eller har en permanent nedsättning som kräver särskild assistans, hjälpmedel eller utbildad personal. Om så är fallet kan vi inte garantera att det kommer att fungera att cykla i grupperna under denna resa. Kontakta oss innan bokning för att diskutera möjligheterna.

Nove Colli, bussresa, MAY 2020
Från 13.900 SEK per person

Resan är fullbokad!

Här finns alternativ
Resepresentation
Ledare / guider
Bussresan
Program

Hotellet och maten
Nove Colli

Försäkringar
Resevillkor
Kontakta oss

The story!